IMAGE

คำถามที่พบบ่อย

Date 13 Aug 2019

SHARE THIS PAGE

 Q : การวิ่ง Virtual Run คืออะไร

A : เป็นรูปแบบการ “วิ่งสะสมระยะ” ที่คุณสามารถกำหนดการวิ่งได้ด้วยตัวเอง วิ่งที่ไหน วิ่งเท่าไหร่ วิ่งเมื่อไหร่ก็ได้ กฎกติกาก็จำกัดแบบง่ายๆ นั้นคือ วิ่งให้ครบระยะในเวลาที่กำหนด อาจจะภายในหนึ่งวันหรือหนึ่งเดือน ซึ่งต้องมีอุปกรณ์จับเวลา ระยะทางและสัญญา GPS ที่สามารถอัพโหลดเข้าระบบเพื่อตรวจเช็คได้ต่อไป "การวิ่ง Virtual Run เป็นการวิ่งที่ต้องการความซื่อสัตย์ของนักวิ่งเป็นอย่างมาก"

 

Q : ส่งผลวิ่งยังไงได้บ้าง  

A : Login Website เข้าเมนู  My Event  แล้วกดไปที่  Submit Report กรอกข้อมูลระยะทางที่จะส่ง  Upload ภาพผลวิ่งแต่ละครั้ง เสร็จแล้วกด  Submit เพื่อส่งผล

 

Q : ใช้ภาพแบบไหนในการส่งผลวิ่ง

A :  ภาพที่สามารถใช้ส่งได้แก่ ภาพที่ Export จาก App ที่ใช้ / ภาพที่แคปจากหน้าจอโทรศัพท์ของ App ที่ใช้ / ภาพที่ถ่ายหน้าปัด Sport watch หรือแคปจาก App ของ Sport watch

 

Q : ภาพที่ถ่ายหน้าจอลู่วิ่งไฟฟ้าส่งได้หรือไม่

A : ภาพถ่ายหน้าลู่วิ่งไฟฟ้าสามารถส่งได้ (อนุโลม) แต่ต้องทำท่ามือประกอบในภาพที่ส่งมา เพื่อป้องกันการใช้ภาพเก่าๆส่งมา รายละเอียดท่าทางจะระบุในแต่ละโปรแกรม

 

Q : อัพโหลดภาพไม่ได้เกิดจากอะไร

A : แอพพลิเคชั่นบางตัวขนาดของภาพจะใหญ่และ Export อาจมาเป็นนามสกุลไฟล์ที่ต่างไป การแก้ปัญหาเบื้องต้น ให้ Capture หน้าจอใน แอพพลิเคชั่นส่งมาแทนภาพที่ใช้จากการ Export


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Line@ : @zanim 

ZANIM VIRTUAL RUN